Login name: Password:
In Danish

Objectives


Objectives:


Projektet PluriSys har til formål at øge den grundlæggende viden om de biologiske processer i celler, som styrer deres pluripotens og differentiering, ved at generere nye holistisk data om genekspression og epigenetiske ændringer i cellerne. Projektet integrerer tværfaglig europæisk ekspertise indenfor cellebiologi, molekylærbiologi og bioinformatik. Det bygger allerede eksisterende kompetencer, idet konsortiemedlemmerne er førende partnere i flere EU-finansierede projekter inden for disse områder. PluriSys sammenkæder for første gang forskning i forskellige pattedyr, herunder mus, svin og kvæg, og i forskellige celletyper, fra pluripotente celler i embryoner over embryonale stamceller til epiblast-afledte stamceller. Nye bioinformatiske metoder og værktøjer vil blive udviklet til at fastsætte fælles standarder for data analyset blandt konsortiets medlemmer og på en større skala for at skabe en større integreret database, som matcher systembiologiske krav. Uddannelse, undervisning og opsøgende arbejde er struktureret for at sikre maksimal effektivitet til at udvikle og udbrede de nye standarder og til at øge effekten af projektet indenfor den europæiske sundhedssektor. Projektet integrerer SMV-partnere og akademiske institutioner fra 7 lande fra alle regioner i EU og vil bidrage til at mindske opsplitningen af ERA. De vigtigste udbytte af projektet forventes at ligge i opbygningen af en integreret database af informationer indenfor cellebiologi, celleterapi, molekylærbiologi og bioinformatik, som kan anvendes til fremtidige systembiologiske udredninger vedrørende pluripotens og differentiering. Desuden forventes projektet at resultere i praktisk brugbar viden og teknologi, såsom forbedrede procedurer for derivering, vedligeholdelse og differentiering af pluripotente stamcellelinjer fra mus og stordyr med mulige fremtidige applikationer inden for regenerativ medicin og vævsmanipulering, ligesom disse teknikker kan finde anvendelse indefor den farmaceutiske industri og måske landbrug.


Supervisor: Prof. András Dinnyés