Login name: Password:
In Dutch

Doelstelling


Doelstelling:


Het doel van het PluriSys project is het verkrijgen van fundamentele kennis over de biologische processen die ten grondslag liggen aan cellulaire pluripotentie en differentiering door het genereren van datasets betreffende de expressie van genen en epigenetische modificaties die gekoppeld zijn aan cellulaire pluripotentie. Het project integreert de multidisiplinaire excellentie van Europa op het gebied van cellulaire biologie, moleculaire biologie en bioinformatica. Het bouwt ook verder op de fundering die eerder gelegd is door consortium deelnemers die betrokken zijn bij een aantal andere EU projecten. Het PluriSYS project brengt voor het eerst onderzoeksactiviteiten binnen verschillende diersystemen, zoals muis, varken en koe, samen. Bovendien worden verschillende celtypen bekeken variërend van pluripotente cellen uit pre-implantatie embryo’s tot embryonale en epiblast stamcellen. Een nieuwe bioinformatische aanpak zal worden gebruikt voor het creëren van algemeen geldende standaarden voor data analyse tussen de consortium deelnemers en om een geïntegreerde databank op de zetten die voldoet aan de wensen van systeem biologen. Training, onderwijs en publiciteit campagnes zijn zo gestructureerd dat een maximale efficentie kan worden bereikt in het ontwikkelen en verspreiden van deze nieuwe standaarden en om de impact van het project voor de Europese gezondheids sector te maximaliseren. Het project integreert SME partners en academische instituten uit 7 landen uit alle regio’s binnen de EU en helpt daardoor de fragmentatie van verschillende europese onderzoeksactivietiten te verminderen. Het belangrijkste doel van het project ligt op de integratie van verschillende aspecten binnen de cel biologie, cel therapie, moleculaire biologie en bioinformatica, om een toekomstige systeem biologische aanpak op de belangrijkste vragen omtrent pluripotentie en differentiatie mogelijk te maken. Daarnaast worden ook praktische resultaten verwacht zoals het verkrijgen van verbeterde procedures voor het groeien en differentiëren van pluripotente cel lijnen van muis en andere (grotere) dieren voor potentiële toekomstige toepassingen op het gebied van regeneratieve medicijnen en weefsel engineering en, in een later stadium, de farmaceutische industrie en landbouw.


Projectleider: Prof. András Dinnyés