Login name: Password:
In Hungarian

Rendszerbiológiai megközelítés a sejt pluripotencia megértéséhez


HEALTH-F4-2009-223485
EU FP7 Középméretű Kollaboratív projekt
Résztvevők száma: 8


Célok:
A PluriSys projekt célja a sejt pluripotencia és differenciáció biológiai alapeljárásai terén az alapismeretek növelése a sejt pluripotenciával kapcsolatos gén expresszióról és epigenetikus modifikációkról gyűjtött adatokkal. A projekt integrálja a sejt biológia, molekuláris biológia és a bioinformatika európai kiválóságait. Korábbi erőfeszítésekre is épít, mivel a konzorciumi tagok vezető partnerek számos, az EU által támogatott projektben ezen a területen. A PluriSys projekt összekapcsolja a különböző emlős rendszerekben (rágcsáló, sertés, szarvasmarha) és a különböző sejttípusokban nyert egyidejű kutatási eredményeket, a beültetés előtti embriók pluripotens sejtjeitől kezdve az embrionális őssejteken át az epiblaszt irányított őssejtekig. Új bioinformatikai megközelítések és eszközök kerülnek fejlesztésre, hogy az adatelemzés során a konzorciumi tagok közös standardokat alkalmazhassanak, valamint azért, hogy elősegítsék egy, a rendszerbiológusok igényeinek megfelelő, integrált adatbázis létrehozását. A tréningek, az oktatás szervezése úgy történik, hogy maximális hatékonyságot biztosítsanak az új standardok fejlesztésénél és elterjesztésénél, valamint, hogy növeljék a projekt eredményességét az európai egészségügyi szektor érdekében. A projektben KKV-k és akadémiai partnerek vesznek részt 7 országból, az EU minden régiójából ezzel csökkentve az ERA (európai kutatói társadalom) megosztottságát. A projekt fő célja a sejtbiológia, sejtterápia, molekuláris biológia és a bioinformatika területén tett erőfeszítések integrálása a rendszerbiológia jövőbeni alkalmazásának elősegítésére a sejt pluripotencia és differenciáció fontos kérdéseinek megoldásához. Továbbá, a projekt várhatóan a gyakorlatban hasznosítható eljárások kifejlesztését eredményezi az egér és nagy állatok pluripotens őssejt vonalainak alapításához, fenntartásához és differenciációjához. A jövőben sor kerülhet ezen eljárások alkalmazására az orvosi regeneráció és a szövetelőállítás terén, valamint a gyógyszeriparban és a mezőgazdaságban is.


Témafelelős: Prof. Dinnyés András